Зміст:

  1. Ідентичність і її значення для стійкості команди
    1. Роль корпоративної культури
    2. Організація і люди в ній
    3. Хто такі «свої»
  2. Як розвивати компетентність?
  3. Як втримувати і залучати людей
  4. Управлінські помилки