gift_box
ua

Угода користувача (публічна оферта)

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІА ТЕХ ГЛОБАЛ», іменоване в подальшому Правовласник, адресує цю Угоду (далі у тексті – «Угода») будь-якій особі (невизначеному колу осіб), яка виявила готовність укласти договір на викладених нижче умовах (далі у тексті – «Користувач»).

Ця Угода, є договором приєднання і регламентує правовідносини Сторін відповідно до ст. 634 і п. 2 ст. 641 Цивільного кодексу України, прийняттям умов (акцептом) якого є використання сайту https://logincasino.work.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цьому документі і відносинах Сторін, які випливають або пов'язані з ним, застосовуються такі терміни та визначення:

 • Сайт – автоматизована інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за адресою (включно з піддоменами) https://logincasino.work.
 • Сервіс – сукупність Сайту і розміщеного на ньому Контенту, до яких Користувачам надається доступ із використанням Платформи.
 • Платформа – програмно-апаратні засоби Правовласника, інтегровані з Сайтом.
 • Правовласник – товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІА ТЕХ ГЛОБАЛ», що є власником сайту https://logincasino.work і виняткових прав на Платформу.
 • Користувач сайту – особа, яка переглядає сторінки Сайту і використовує сервіси Сайту за допомогою інтернет-браузера.
 • Анонімний користувач – Користувач сайту, який не має облікової інформації на Сайті.
 • Зареєстрований користувач – Користувач сайту, який пройшов процедуру реєстрації на Сайті і має Облікову інформацію на Сайті.
 • Облікова інформація – логін і пароль для входу в Особистий кабінет. Як логін використовується адреса електронної пошти, що вказується Користувачем сайту під час реєстрації на Сайті.
 • Здобувач – Користувач, що пройшов процедуру реєстрації на Сайті у відповідному статусі і має намір використовувати, використовує або використовував функціональні можливості сайту і/або наданого на його основі Сервісу для розміщення Резюме і/або пошуку роботи за поданими на Сайті вакансій.
 • Роботодавець – Користувач, що пройшов процедуру реєстрації на Сайті у відповідному статусі і має намір використовувати, використовує або використовував функціональні можливості сайту і/або наданого на його основі Сервісу для розміщення Вакансій і/або пошуку Претендентів від імені та/або в інтересах роботодавця.
 • База даних сайту – сукупність резюме Претендентів і вакансій Роботодавців, які перебувають у мережі Інтернет за адресою домену https://logincasino.work.
 • Контент – будь-які інформаційні матеріали, включно з Резюме, Вакансіями, а також текстові, графічні, аудіовізуальні та інші результати інтелектуальної діяльності та/або засоби індивідуалізації, які входять до їх складу або розміщуються окремо і до яких можна отримати доступ із використанням Сервісу.
 • Особистий кабінет – персональний розділ Сайту, до якого Користувач отримує повний доступ після проходження реєстрації та/або авторизації на Сайті. В Особистому кабінеті Користувач отримує доступ до редагування і видалення персональних та інших даних, вакансій, резюме, отримання та відправки повідомлень іншим Зареєстрованим користувачам, до іншої інформації.
 • Персональні дані – дані, що містять будь-яку інформацію про Користувача сайту (прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження, адреса, сімейний стан, громадянство, освіта, професія, описи місць роботи, адреса електронної пошти, номер телефону і будь-яка інша інформація, яку Користувач сайту вказує на свій розсуд).
 • Резюме – відомості про претендента, його освіту, досвід роботи, місце проживання, зарплатні очікування й інша інформація, розміщена Здобувачем у зв'язку з пошуком роботи.
 • Вакансія – оголошення про пошук співробітника для заміщення певної посади або виконання певних робіт, що розміщується Роботодавцем.
 • Модерація – перевірка Резюме або Вакансій Правовласником щодо відповідності інформації, що публікується, тематиці і правилам Сайту. Модерація для Резюме становить 12 годин. Модерація для Вакансій становить 24 години.

1.2. Для цілей цієї Угоди можуть бути використані інші терміни та визначення, які не вказані в п. 1.1 Угоди. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Угоди. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна або визначення в тексті Угоди слід керуватися його тлумаченням, визначеним у першу чергу – зазначеними в ньому обов'язковими документами, в другу чергу – законодавством України.

1.3. Використання Користувачами Сайту та/або надається на його основі Сервісу будь-яким способом і в будь-якій формі в межах оголошених функціональних можливостей і призначення створює договір на умовах цієї Угоди і зазначених у ньому обов'язкових для Сторін документів, таким чином Користувач погоджується з цією Угодою та приймає на себе зазначені в ній права і обов'язки, пов'язані з використанням Сайту, а також підтверджує, що погоджується з Обов'язковими документами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди, розміщеними на сайті https://logincasino.work. Акцепт цієї оферти (Угоди) на інших умовах, відмінних від тих, що вказані в Угоді, або акцепт під умовою, не допускається.

1.4. У разі якщо Користувач не згоден з умовами цієї Угоди та зазначених у ньому Обов'язкових документів або не має права на укладення договору на їх основі, Користувачеві слід негайно припинити будь-яке використання Сайту і/або наданого на його основі Сервісу.

1.5. Угода (у тому числі будь-яка з його частин) і/або зазначені в ньому Обов'язкові документи можуть бути змінені Правовласником без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди та/або зазначених у ньому Обов'язкових документів набуває чинності з моменту розміщення на сайті Правовласника або доведення до відома Користувача в іншій зручній формі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди та/або зазначених у ньому обов'язкових для Сторін документів.

1.6. Обов'язковою умовою укладення цієї Угоди є повне і беззастережне прийняття і дотримання Користувачем у встановлених нижче випадках вимог і положень, визначених Обов'язковими документами, які включають:

- Політику конфіденційності, яка містить правила надання та використання персональної інформації, включаючи персональні дані Користувача, що розміщена і/або доступна в мережі Інтернет за адресою https://logincasino.work/ua/privacy-policy.

- Політику використання файлів cookie, яка містить правила використання невеликих фрагментів даних зі службовою інформацією про відвідування сайту Правовласника, які сервер відправляє на пристрій Користувача, що розміщена і/або доступна в мережі Інтернет за адресою https://logincasino.work/ua/cookie-policy.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Сайт надає комплекс послуг із розміщення Вакансій і Резюме, сприяє встановленню контактів між Працедавцями і Претендентами.

2.2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, Користувач погоджується розмістити свої Персональні дані під час реєстрації на Сайті, а також у Вакансії або Резюме, необхідні для ефективного пошуку співробітника або працевлаштування, і висловлює (надає) свою згоду Правовласнику на здійснення з усіма зазначеними в своєму Резюме персональними даними наступних дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення, оновлення, зміна, використання, поширення, блокування, знищення, пошук і представлення інформації про шукачів та інших загальнодоступних персональних даних Претендента на основі персональних даних та інформації, зазначених у Резюме. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Політики конфіденційності Сайту.

2.3. Користувач безумовно погоджується і визнає, що розміщені ним на Сайті Персональні дані в Вакансії або Резюме будуть загальнодоступними. Правовласник не несе відповідальності за збереження їх конфіденційності і/або використання третіми особами.

2.4. Термін розміщення персональних даних Вакансій і Резюме необмежений і визначається самостійно суб'єктом персональних даних (Зареєстрованим користувачем).

2.5. Ця угода не може розумітися як встановлення між Сайтом і Користувачем агентських відносин, відносин товариства, відносин зі спільної діяльності, відносин особистого наймання або якихось інших відносин, прямо не передбачених цією Угодою.

2.6. Сайт жодним чином не може вважатися підприємством, що надає оплатні або безоплатні послуги із наймання персоналу.

2.7. Відповідальність за зміст, достовірність інформації, що публікується, та наслідки її розміщення несе Користувач.

3. Права та обов'язки Користувача

3.1. Користувач зобов'язується:

3.1.1. Розміщувати повну, достовірну та таку, що відповідає дійсності, інформацію про себе або організації і за запитом Виконавця надати необхідні для її підтвердження документи;

3.1.2. Під час реєстрації використовувати тільки свою особисту контактну інформацію (номер телефону, поштову адресу, email);

3.1.3. Не застосовувати чуже ім'я і не представлятися від імені іншої особи або організації;

3.1.4. Не використовувати інформацію про телефони, поштові адреси, адреси електронної пошти для цілей інших, відмінних від тематичної спрямованості Сайту (пошук роботи та працівників);

3.1.5. Не змінювати і не видаляти будь-які матеріали сайту, що належать до інших осіб чи компаній;

3.1.6. Не проводити несанкціоноване проникнення в будь-які компоненти сайту;

3.1.7. Не передавати свій логін і пароль для доступу до захищених паролями розділів сайту іншим особам;

3.1.8. Не використовувати для проникнення на захищені ділянки сайту чужий логін і пароль;

3.1.9. Не проводити реєстрацію декількох акаунтів;

3.1.10. Не розміщувати інформацію, що порушує законодавство України і міжнародне законодавство, а також інформацію, що містить ненормативну лексику, образи.

3.2. Користувач має право:

3.2.1. Розмістити Вакансію або Резюме;

3.2.2. У будь-який час на свій розсуд може в Особистому кабінеті приховати якесь конкретне або всі свої Резюме, розміщені на Сайті;

3.2.3. У будь-який час на свій розсуд видалити свій Особистий кабінет на Сайті, включаючи всі дані, що належать до цього Особистого кабінету, надіславши запит на видалення зі сторінки https://logincasino.work/ua/contacts;

4. Права і обов'язки Правовласника

4.1. Правовласник зобов'язується:

4.1.1. Надати Користувачам доступ до Вакансій і Резюме, розміщених на Сайті.

4.1.2. Надати Користувачам можливість розміщувати на Сайті Вакансії і Резюме.

4.1.3. Надати Користувачам можливість приховати Вакансію або Резюме в будь-який момент на свій розсуд.

4.1.4. Надати Користувачам можливість відгукуватися на опубліковані на Сайті вакансії і резюме.

4.1.5. Не застосовувати і не передавати іншим особам особисті дані Користувача для цілей, відмінних від тематичної спрямованості Сайту (пошук роботи та працівників).

4.2. Правовласник має право:

4.2.1. У разі порушення Користувачем своїх обов'язків видалити інформацію Користувача без сповіщення останнього.

4.2.2. Повністю або частково видаляти зі свого сервера будь-яку інформацію, яка з точки зору Правовласника є небажаною або порушує цю Угоду.

4.2.3. Обмежити доступ Користувача до сайту в разі порушення цієї Угоди.

4.2.4. Вносити технічні правки в розміщуваних матеріалах або видаляти їх на свій розсуд без попереднього повідомлення і пояснення причин.

4.3. Правовласник не є представником ні Претендентів, що публікують резюме, ні Роботодавців, які розміщують вакансії, тому не несе ніякої відповідальності у випадку встановлення будь-яких фінансових відносин між ними. Будь-які домовленості між Користувачами є двосторонніми, і Правовласник не має до них стосунку.

4.4. Правовласник за жодних обставин не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати, що виникли в зв'язку з використанням цього сайту або неможливістю його використання.

4.5. Правовласник докладає всіх можливих зусиль для того, щоб уникнути несанкціонованого використання персональної інформації користувачів. Однак Правовласник не несе відповідальності в разі, якщо витік даних стався через збої в обладнанні або програмному забезпеченні, які перебувають під контролем інших осіб, або в разі перебоїв в роботі сайту, пов'язаних із псуванням сайту іншими особами.

4.6. Правовласник не несе відповідальності за наслідки проникнення в систему користувача, що використовує чужий логін і пароль доступу.

4.7. Правовласник не гарантує Користувачеві, що розміщене ним резюме або вакансія будуть переглянуті певною кількістю відвідувачів або хоча б одним.

4.8. Правовласник не несе відповідальності за інформацію, що міститься в оголошеннях, розміщених Користувачами.

4.9. Правовласник проводить модерацію Вакансій, що публікуються, протягом 24 годин із моменту складання Вакансії на сайті, після чого Вакансія стає доступною Користувачам сайту.

4.10. Правовласник проводить модерацію Резюме, що публікуються, протягом 12 годин із моменту складання Резюме на сайті, після чого Резюме стає доступним Користувачам сайту.

5. Правила розміщення оголошень

5.1. Всі оголошення мають відповідати тематичному спрямуванню Сайту – робота в сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор.

5.2. Забороняється розміщувати оголошення, посада або будь-яке інше поле яких заповнене з використанням ВЕЛИКИХ ЛІТЕР (крім абревіатур).

5.3. Забороняється вказувати зарплату, контактні дані та іншу невідповідну інформацію в заголовку оголошення (найменування посади).

5.4. Забороняється розміщувати оголошення в невідповідну категорію (місто), а також дублювати оголошення за декількома категоріями рубрикатора або населеними пунктами, які розташовані поруч із місцем роботи.

5.5. Дублікати оголошень видаляються (дублікатом вважається оголошення, що збігається з іншим оголошенням за заголовком, фактичним місцем роботи).

5.6. Забороняється розміщувати однакові оголошення.

5.7. Забороняється розміщувати оголошення, що порушують чинне законодавство України і міжнародне законодавство.

5.8. Користувач гарантує наявність законних підстав у разі використання в оголошенні фірмового найменування, комерційного позначення, найменування або зображення товарного знаку. Забороняється розміщувати в оголошенні інформацію, що порушує права третіх осіб.

5.9. Вимоги до оформлення Вакансії:

5.9.1. Одна вакансія повинна містити інформацію тільки про одну пропоновану Роботодавцем посаду (не допускається перерахування кількох позицій у заголовку одного оголошення про вакансії);

5.9.2. Кожна вакансія повинна бути розміщена в тематичному розділі рубрикатора;

5.9.3. Текст вакансії повинен бути складений українською мовою і може дублюватися на інші мови;

5.9.4. Тема вакансії повинна містити назву посади в називному відмінку однини;

5.9.5. Контакти роботодавця повинні бути вказані в спеціальних полях;

5.9.6. Заборонено розміщення вакансій, які:

5.9.6.1. Не є пропозицією роботи;

5.9.6.2. Містять завідомо неправдиву інформацію;

5.9.6.3. Містять нецензурні вислови;

5.9.6.4. Пропонують зробити дзвінок на платну телефонну лінію або перейти на який-небудь сайт для подальшого запису на співбесіду;

5.9.6.5. Пропонують відправити SMS на короткий номер;

5.9.6.6. Пропонують попередньо відправити копії документів, що засвідчують особу;

5.9.6.7. Потребують внесення грошових коштів на користь Роботодавця.

5.9.6.8. Містять рекламу товарів, послуг або сайтів у будь-якій формі;

5.9.6.9. У заголовку яких вживаються слова «терміново потрібно», «на роботу запрошується», знаки питання або оклику, а також інші символи (наприклад, «зірочки» – ***).

5.9.7. Кількість розміщених вакансій для кожного роботодавця залежить від обраного пакета послуг роботодавцем.

5.9.8. Дата вакансії може бути оновлена для підняття оголошення в результатах пошукової видачі залежно від обраного пакета послуг роботодавцем.

5.9.9. Правовласник залишає за собою право відмовити в розміщенні інформації на Сайті.

5.10. Вимоги до оформлення Резюме:

5.10.1. Одне Резюме повинно містити інформацію тільки про одну посаду, на яку претендує Здобувач (не допускається перерахування кількох позицій у заголовку одного Резюме);

5.10.2. Кожне Резюме має бути розміщене в тематичному розділі рубрикатора;

5.10.3. Текст Резюме має бути складений українською мовою і може дублюватися на інші мови;

5.10.4. Тема Резюме має містити назву посади в називному відмінку однини;

5.10.5. Контакти Претендента мають бути вказані в спеціальних полях;

5.10.6. Заборонено розміщення Резюме, які:

5.10.6.1. Не є такими;

5.10.6.2. Містять завідомо неправдиву інформацію;

5.10.6.3. Містять нецензурні вислови;

5.10.6.4. Містять рекламу товарів, послуг або сайтів у будь-якій формі;

5.10.6.5. У заголовку яких вживаються слова «терміново», знаки питання або оклику, а також інші символи (наприклад, «зірочки» – ***).

5.10.7. Допускається розміщення до 5 резюме для кожного претендента з одного акаунту.

5.10.8. Дата резюме може бути оновлена для підняття оголошення в результатах пошукової видачі не частіше ніж один раз на добу.

5.10.9. Правовласник залишає за собою право відмовити в розміщенні інформації на Сайті.

6. Використання матеріалів Сайту

6.1. Кожен Зареєстрований користувач відповідає за інформацію, що розміщується від його імені, і за наслідки цього розміщення.

6.2. Не допускається використання скриптів, роботів та інших програмних засобів для зчитування, копіювання, розміщення інформації на Сайті.

6.3. Оскільки ідентифікація користувачів ускладнена через технічні причини, Правовласник не відповідає за те, що Зареєстровані користувачі є дійсно тими людьми, за кого себе видають, і не несе відповідальності за можливі збитки, спричинені Роботодавцям, Шукачам або іншим особам із цієї причини.

6.4. Користувач, розміщуючи свої персональні дані на Сайті Правовласника, усвідомлює і приймає всі можливі ризики, пов'язані з можливим використанням його персональних даних широким колом користувачів сайту Правовласника.

6.5. Якщо Користувач сайту зберігає Резюме Претендента у своїй власній базі даних поза Сайту, то відповідальність за це несе сам Користувач сайту.

6.6. Використовуючи будь-яким способом Сайт, ви тим самим приймаєте умови цієї Угоди. Якщо ви не приймаєте умов цієї Угоди, вам слід негайно відмовитися від використання Сайту.

6.7. Логотип, назва, елементи дизайну, оформлення і загальний зовнішній вигляд є власністю Виконавця, і їх копіювання та інше використання заборонено.

7. Прикінцеві положення

7.1. Ця Угода діє з моменту її акцепту Користувачем.

7.2. Правовласник має право в будь-який час на свій розсуд і без попереднього узгодження з Користувачем вносити зміни до цієї Угоди. У такому разі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

7.3. Використання Користувачем Сайту після будь-яких змін цієї Угоди означає згоду Користувача з такими змінами.

7.4. Користувач зобов'язується припинити використання Сайту, якщо не згоден дотримуватися цієї Угоди.

7.5. Правовласник має право в будь-який час, у тому числі в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди, розірвати цю Угоду в односторонньому порядку без будь-якого попереднього повідомлення Користувача про це. У разі розірвання цієї Угоди Правовласник видаляє Облікову інформацію Користувача разом із пов'язаними з нею матеріалами.

7.6. Ця Угода, порядок її укладення і виконання, а також питання, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України.

7.7. Всі суперечки щодо Угоди або у зв'язку з нею підлягають розгляду в суді за місцем перебування Правовласника відповідно до чинного законодавства України.

7.8. Чинна редакція цієї Угоди розміщена на Сайті Правовласника та доступна в мережі Інтернет за адресою https://logincasino.work/ua.

Редакція від «23» червня 2021 року.