Зміна прізвища після одруження наказ

За час роботи в компанії працівники встигають змінити соціальний статус – вийти заміж чи одружитися, розлучитися.

Зміна прізвища після одруження наказ

Автор LC Work

01.12.2021 | 02:11

184

Зазвичай ця подія супроводжується зміною прізвища жінки або чоловіка (сьогодні це вже не рідкісне явище, коли чоловік після весілля бере прізвище дружини). Коли відбувається зміна прізвища працівника або іншої інформації, необхідно зробити відповідні зміни в робочих документах, які стосуються інформації про співробітника. Як це робиться, які документи необхідно подавати, що писати в заяві тощо, на конкретному прикладі продемонструє сайт пошуку роботи Login Casino Work.

Після зміни прізвища у зв'язку з одруженням і отримання нового документу, що посвідчує особу, жінка (чоловік) також отримує довідку з органу податкової служби (картку платника податків) про записи в Державному реєстрі фізичних осіб.

Пишемо заяву про внесення змін до документів після зміни прізвища (приклад)

Щоб необхідні зміни були зроблені у відповідних документах, співробітник повинен подати заяву про зміну прізвища, зразок, як правильно написати заяву, наведено нижче.

Директору ЗАТ «Хортиця»

(Назва підприємства)

Ярмоленко Тетяні Іванівні

(П.І.Б. керівника)

Бойко Ірини Вікторівни,

(П.І.Б. працівника)

асистентки керівника

ЗАЯВА 

У зв'язку з реєстрацією шлюбу, обміном паспорта і переходом на прізвище чоловіка «Кузьменко» прошу у всіх документах підприємства внести необхідні зміни.

До заяви додаю копії:

 • свідоцтва про шлюб;
 • паспорта*;
 • картки платника податків**. 

14.03.2021                                                                                                                                                       Бойко І.В.  

* Згідно з чинним законодавством України, під час зміни прізвища через укладення або розірвання шлюбу на першій сторінці паспорту робиться відповідна відмітка. Відмітка свідчить про те, що цей паспорт протягом місяця слід поміняти на інший, із новим прізвищем.

** Законодавством передбачено, що фізичні особи зобов'язані передати до органів державної податкової служби інформацію про зміну даних, які фіксуються в обліковій картці платника податків. Якщо через релігійні переконання громадяни відмовляються від отримання реєстраційного номера, вони зобов'язані повідомити про це податкову службу і отримати відповідну позначку в цивільному паспорті. Зробити це потрібно протягом місяця з дня набуття чинності відповідних змін.

Читайте також: HR-менеджер навчання

До заяви про зміну прізвища необхідно надати відповідні документи:

 • копію нового паспорта;
 • картку платника податків;
 • документ, який служить підставою для зміни прізвища або імені. До таких документів належать:
 • свідоцтво про шлюб;
 • свідоцтво про розірвання шлюбу;
 • рішення суду про розірвання шлюбу;
 • свідоцтво про зміну імені.

Зразки всіх свідоцтв затверджені на законодавчому рівні Кабінетом міністрів України.

Коли відбувається зміна прізвища після одруження, наказ про внесення змін в кадрові документи є обов'язковим. Без цього документа не допускається робити ніякі зміни в особистих документах співробітника.

Який вигляд має наказ, за яким вносяться зміни в кадрові документи (приклад)

Отримавши від співробітника заяву на зміну прізвища, кадрова служба починає підготовку відповідного наказу про внесення змін до кадрових документів. Для того щоб змінити запис у трудовій книжці, роботодавцю необхідно також отримати від співробітника пакет документів, що містить:

 • паспорт;
 • свідоцтво про народження;
 • свідоцтво про розлучення;
 • свідоцтво про зміну паспортних даних тощо.

Найдоцільніше робити зміну прізвища у трудовій після того, як співробітник отримає новий паспорт і картку платника податків. На підставі отриманого пакету документів кадрова служба складає наказ про зміну прізвища, також робляться відповідні записи в кадрових і бухгалтерських документах.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«Хортиця»

НАКАЗ

18.03.2021 г.                                                                    Київ                                                                                     222-Л 

Про внесення змін

у зв'язку зі зміною прізвища

Бойко Ірині Вікторівні, асистентці керівника в зв'язку з реєстрацією шлюбу і обміном паспорту змінити прізвище на Кузьменко Ірина Вікторівна. Внести зміни в облікові документи.

Підстава:

заява Бойко І. В. від 14.03.2021;

копія паспорту;

копія свідоцтва про шлюб.

Директор                                                          Підпис                                                 Т. І. Ярмоленко  

З наказом ознайомлена

Підпис І. В. Кузьменко

18.03.2021

Офіційний наказ на зміну прізвища складається у двох примірниках: один передається в бухгалтерію, а другий долучається до особової справи співробітника. Декретна відпустка не є підставою для припинення трудових відносин із роботодавцем, тому в цей період також може бути виданий наказ на зміну прізвища співробітника в кадрових документах.

Як правильно оформити запис в особовій картці співробітника (приклад)

Особова карта працівника

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Кузьменко

Прізвище           Бойко Ім'я        Ірина                    По батькові       Вікторівна

Дата народження «14» березня 1984                 Громадянка України

Сімейний стан незаміжня одружена

Ступінь споріднення (склад сім'ї)                          Ф.И.О.                                                  Рік народження

Чоловік                                                              Кузьменко Іван Петрович          1978

 

Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця, № будинку, квартири, номер контактного телефону, поштовий індекс): м. Харків, вул. Шевченко, б. 8, кв. 185, 04112

Місце проживання за реєстрацією: м. Харків, вул. Шевченко, б. 8, кв. 185, 04112

Паспорт: серія НЕ № 112233, ким виданий Київським РУ ГУМВС України в місті Харкові, серія АА № 112233, виданий Київським РУ ГУМВС України в місті Харкові, дата видачі 15.05.2000 22.02.2021

Зміни особистих даних можуть відбуватися і в чоловіків. У такому випадку відповідні записи роблять у розділі II «Відомості про військовий облік» особової картки працівника. Важливо не забувати, що, крім зміни прізвища в трудовій книжці, запис про внесені зміни потрібно зробити в книзі обліку руху трудових книжок.

Робимо відповідні оформлення змін у трудовій книжці

Після того як буде видано наказ, уповноваженим працівником робиться запис у трудовій про зміну прізвища на підставі наданого заявником пакету документів. Запис містить інформацію про номер і дату цих документів.

КНИЖКА

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище Бойко змінено на Кузьменко у зв'язку із укладенням шлюбу

 

Підстава: свідоцтво про шлюб

А-ББ № 123456, виданий відділом РАЦС Головного управління юстиції в м. Харкові 19.01.2021

інспектор

відділу кадрів Петренко А. В. Підпис

18.03.2021

 

ПЕЧАТКА

 

 

 

 

ВВ № 654321

ГЕРБ

 

ТРУДОВА КНИЖКА

 

Прізвище    Бойко

                  Кузьменко

Ім'я Ірина

По батькові Вікторівна

 

Дата народження 14 березня 1984

(число, місяць, рік)

 

Дата заповнення «18» березня 2021г.

 

Підпис власника книжки Бойко

 

 

Підпис особи, відповідальної за видачу трудових книжок

           Підпис

(розбірливо)

 

ПЕЧАТКА

 

Під час розірвання шлюбу процес запису про зміну прізвища у трудовій книжці проходить так само. Різниця полягає в тому, що підставою буде не свідоцтво про шлюб, а свідоцтво про розлучення.

Як бути, якщо співробітник працює за трудовим договором

Як бути, якщо співробітник працює не за трудовою книжкою, а на підставі укладеного договору? Адже якщо немає відповідної книжки, то запис в трудову про зміну прізвища внести не можна, як бути? В такому випадку так само пишеться заява і складається наказ. Потім у всіх примірниках договорів, де фігурує прізвище співробітника, старе прізвище перекреслюється однією рискою. Далі вписуються нові дані, а в самому кінці документа робиться спеціальний запис. Він містить інформацію про те, на підставі чого були зроблені зміни.

Читайте також: HR-менеджер навчання

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР № 123-2021

м. Київ «22» січня 2020

Закрите акціонерне товариство «Хортиця» (далі – Роботодавець) в особі Ярмоленко Тетяни Іванівни, яка діє на підставі Статуту товариства, з одного боку, і Бойко Ірина Вікторівна (далі – Працівник), з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

Адреси і реквізити Сторін

РОБОТОДАВЕЦЬ

 

Закрите акціонерне товариство «Хортиця»

12345, м. Харків, вул. І. Франка, б. 5

ЄДРПОУ 87456123

ІПН 123456789100

Свідоцтво платника податку № 74747474

Р/р 22558899116633

в АКІБ «УкрСиббанк»

м. Харків, МФО 123456

 

Директор            Підпис            Т. І. Ярмоленко

 

ПЕЧАТКА

 

РАБОТНИК

 

Кузьменко

Бойко Ірина Вікторівна

Домашня адреса: м Харків, вул. Шевченко, б. 8, кв. 185, 04112

 

Паспорт: серія НЕ № 112233, ким виданий Київським РУ ГУМВС України в місті Харкові

 

Ідентифікаційний номер 1234567890

 

Підпис                                   І. В. Бойко

 

Паспорт: серія АА № 112233, виданий Київським РУ ГУМВС України в місті Харкові, дата видачі 15.05.2000 22.02.2021

 

Зміни внесені на підставі наказу від 18.03.2021 р. № 222-Л.

інспектор

відділу кадрів А. В. Петренко

18.03.2021

ПЕЧАТКА

Оскільки посадові інструкції розробляються під посаду, а не під конкретну людину, то вносити зміни в них вважається недоцільним.

Сподіваємося, що наданий зразок наказу про зміну прізвища стане вам у нагоді або задовольнить вашу інтерес, якщо вам просто було цікаво ознайомитися з процедурою внесення змін до анкетних даних співробітника.

Наше життя може бути досить непередбачуваним. Крім укладення або розірвання шлюбу, можуть виникати й інші підстави скористатися зразком заяви на зміну прізвища співробітника. Буває, що людині просто не подобається її прізвище і одного разу він або вона просто вирішують кардинально все змінити – змінити прізвище, знайти роботу в іншому місті, переїхати і почати все спочатку. Сьогодні це не проблема, якщо знати, як правильно пройти всі процедури і дотриматись законності.

Якщо ця інформація була вам корисна, обов'язково поділіться нею з друзями та знайомими в соціальних мережах.

Потрібна робота в Києві, Харкові чи Одесі? Шукаєте високооплачувану роботу в молодому колективі? Підпишіться на оновлення сайту пошуку роботи Login Casino Work, щоб не пропустити гарячі вакансії від найкращих роботодавців України та світу!

Публікація була цікавою та пізнавальною? Отримуй ще більше корисної інформації, а також знаходи круті вакансії та резюме на LC Work.