gift_box
en

Work Warsaw: What Ukrainians Need to Know

Advanced Search
Country: Poland
City: Warsaw
Reset
Vacancy from 4 September 2023
Poland, Warsaw

Android Developer 2001/05 (junior or middle)

1500 - 1500 USD
Argument
 • from 1 year
 • Full-time, Distant work

Шукаємо українців у ВАРШАВІ.

Партнерська програма українського ліцензійного гемблінг продукту , яка знаходиться у складі топ 3 гемблінг продукту України. Команда працює з ринком України та з деякими біржовими гео по гемблінг вертикалі.

Професійні навички та вміння (обов'язково):
- Знання мов програмування Kotlin/Java
- Досвід роботи з Android SDK, OneSignal, AppsFlyer, Facebook SDK
- Досвід написання клієнт серверної взаємодії між додатком та сторонніми сервісами
- Розуміння створення елементів користувача інтерфейсу та інтерактивного UX
- Розуміння життєвого циклу додатка та його компонентів
- Знання ООP
Знання принципів aсинхронного програмування (Kotlin Coroutines)
- Розуміння інтеграцій REST API з допомогою Retrofit, OkHttp3, Volley
- Розуміння патернів дизайну та архітектури (SOLID, MVVM, MVP і т. д.)
- Знання технологій Jetpack Compose буде плюсом
- Вміння розбиратися в чужому коді буде плюсом

Vacancy from 27 September 2023
Poland

SEO Specialist

Zeely
 • from 5 years
 • Distant work

Ми шукаємо SEO спеціаліста з більш ніж 5-річним досвідом роботи для, який допомагатиме нам залучати органічний трафік на продукт, сприятиме росту індексації сайту, конверсій, тим самим безпосередньо впливатиме на зростання бізнесу 🔥

Zeely – це мобільний застосунок зі штучним інтелектом для збільшення продажів малих підприємців. У нас більше 30,000 користувачів у США. Ми є партнерами Google for Startups, увійшли у ТОП-3 cтартапи на Slush 2022, обійшовши 1200+ команд, підняли Seed раунд і про нас написав Tech Crunch ;))

Що потрібно, щоб приєднатися до нас:
– Досвід роботи на аналогічній позиції від 5 років;
– Володіння знаннями SEO, алгоритмів пошукових систем, їх основних принципів та факторів ранжування;
– Вміння користуватись інструментами Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, Screaming Frog, Schema.org, Google Sheets, Excel тощо;
– Вміння працювати із семантикою та її кластеризацією;
– Наявність відмінних дослідницьких навичок;
– Наявність базових знань HTML;
– Знання англійської на рівні Intermediate+;
– Твої суперсили – вміння розставляти пріоритети, дотримуватися дедлайнів та адаптуватися до змін.

Буде плюсом:
– Досвід роботи з мобільними застосунками;
– Досвід роботи з SEO automation software.

У тебе будуть такі виклики:
– On-page оптимізація;
– Робота з контентом – створення ТЗ, перевірка на відповідність SEO вимогам, публікація до CMS;
– Робота з семантикою – збір та кластеризація семантичного ядра;
– Розробка та реалізація стратегії посилань (валідація донорів, підбір анкорів, взаємодія з Link Building та Outreach спеціалістами, перевірка готових посилань);
– Інші SEO задачі: аналіз ринку та конкурентів, аналіз та контроль технічного стану сайту, відстеження змін в алгоритмах пошукових систем та адаптація сайту до них, пошук нових точок зростання сайту, підготовка та реалізація SEO-вимог і технічних завдань у тісній співпраці з командою розробників, відстеження ефективності всіх SEO-процесів.

Ми пропонуємо:

Сфокусована робота над крутим game-changing продуктом;
– No-bullshit робочий процес з найменшою кількістю дзвінків/нарад в крутій стартап команді;
– Робота в компанії, яка зростає на 30-40% із місяця в місяць на ринку США;
– Можливість вирости до Lead;
– Можливість працювати у мега крутому та технологічному офісі Google for Startups Campus (Варшава).

Vacancy from 21 September 2023
Poland

Lead iOS Developer

TEDDY
 • from 5 years
 • Distant work

Job Description:

We are seeking an experienced and highly skilled Lead iOS Developer to join our dynamic team. As the Lead iOS Developer, you will play a pivotal role in leading the development of our iOS applications, ensuring they are not only visually appealing but also deliver an exceptional user experience. If you have a passion for creating innovative and user-friendly iOS apps and have a proven track record of leadership in iOS development, we want to hear from you.

Responsibilities:

Lead iOS Development: Take charge of the iOS development team, guiding them through all stages of app development, from conceptualization to deployment.

Architect and Design: Collaborate with product managers and designers to define app requirements, create technical specifications, and design the architecture of iOS applications.

Coding and Development: Write clean, efficient, and maintainable code in Swift and Objective-C to implement app features, ensuring the highest quality and performance.

Code Reviews: Perform code reviews and provide constructive feedback to junior developers, fostering a culture of continuous improvement and learning.

Technical Leadership: Stay updated with the latest iOS trends, tools, and best practices. Act as a technical mentor for the team, resolving technical challenges and providing guidance when needed.

Quality Assurance: Implement and oversee testing processes, including unit testing, integration testing, and user acceptance testing, to ensure the reliability and stability of the apps.

Performance Optimization: Identify and address performance bottlenecks, memory leaks, and other issues to ensure a smooth and responsive user experience.

Collaboration: Work closely with cross-functional teams, including backend developers, designers, and QA engineers, to ensure seamless integration of app features.

Release and Deployment: Manage the deployment process to the App Store, including the submission of app updates and compliance with Apple's guidelines and requirements.

Bug Fixing: Investigate and resolve bugs and issues reported by users or the QA team promptly.

Qualifications:

Bachelor's degree in Computer Science or a related field (preferred).

Proven experience as an iOS Developer with 6+ years of hands-on development experience.

Strong proficiency in Swift and Objective-C.

Experience with iOS frameworks such as UIKit, Core Data, Core Animation, etc.

Solid understanding of design patterns, data structures, and algorithms.

Experience with version control systems, such as Git.

Previous experience in a leadership role or demonstrated leadership skills.

Excellent problem-solving and debugging skills.

Strong communication and teamwork skills.

Knowledge of continuous integration and continuous deployment (CI/CD) processes is a plus.

If you are a motivated iOS developer with a passion for creating exceptional user experiences and have the leadership skills to guide a talented team, we encourage you to apply. Join us in shaping the future of our iOS applications and delivering high-quality, innovative solutions to our users.

Vacancy from 20 September 2023
Poland

Product Manager

3500 - 4000 USD
Lumen Global
 • from 2 years
 • Distant work

Are you a seasoned Product Manager known for delivering outstanding products?Do you thrive in a cross-functional environment and have the superpower to influence teams even without formal authority? If yes, we have an exciting opportunity with your name on it!

Key Qualifications:
- A minimum of 4 years of Product Manager experience.
- Proven success in shaping and launching exceptional products.
- Demonstrated ability to effectively influence cross-functional teams.
- Strong portfolio showcasing your past impactful documents and artifacts.
- Fundamental knowledge and hands-on experience in various product management domains and techniques.
- Proficiency in Agile and Scrum methodologies.
- Experience in creating and maintaining documentation, including Solution Requirements, user stories, and use cases.
- Mastery of modeling techniques like BPMN, ERD, and scope modeling.
- Familiarity with tools such as Canvas, User Story Mapping, and User Interviews.
- Experience in presale and discovery activities.
- Exceptional written and verbal communication skills.
- Outstanding teamwork abilities.
- Strong stakeholder management skills, with the ability to work independently.
- Effective communication skills to engage with both technical and non-technical stakeholders.
- Problem-solving skills to support your team and clients.
- Flexibility and adaptability to meet evolving client and team needs.

Responsibilities:
As a Senior Product Manager, you'll:
- Lead the entire product development journey from idea to launch.
- Collaborate closely with cross-functional teams to define product requirements and roadmaps.
- Create and maintain comprehensive documentation, including user stories, acceptance criteria, and use cases.
- Utilize modeling techniques to visually present and communicate product concepts.
- Engage in presale and discovery activities to uncover client needs and opportunities.
- Facilitate communication and coordination between technical and non-technical stakeholders.
- Tackle challenges and adapt to evolving project requirements.

If you're a proactive and seasoned Product Manager, passionate about driving product excellence and fostering team collaboration, we want to connect with you! Join us and elevate your career to new heights!

Vacancy from 20 September 2023
Poland

Android Developer

Implex.dev
 • from 5 years
 • Distant work

Senior Android Developer Wanted!

Are you a passionate Android Developer with a vision for shaping the future of mobile applications? Do you have a strong command of Kotlin and a knack for innovation? If so, we want you on board!

Our Client is the global music streaming giant!

Role Overview: As a Senior Android Developer, you will be at the forefront of revolutionizing our mobile applications. Your deep expertise in Android development will be the driving force behind creating cutting-edge, user-centric mobile solutions.

Key Responsibilities:
1. Craft, develop, and maintain high-performance, reusable, and dependable Kotlin code.
2. Collaborate closely with our product team to conceptualize, design, and launch exciting new features.
3. Lead the charge in migrating our existing Java codebase to Kotlin, ensuring top-tier performance and scalability.
4. Seamlessly integrate with Google Cloud and Firebase to elevate app functionality and enhance user experiences.
5. Engage with external data sources and APIs to expand the app's capabilities.
6. Conduct thorough unit testing to ensure code robustness across various scenarios, including edge cases, usability, and overall reliability.
7. Stay on the cutting edge of technology by continually exploring, assessing, and implementing new tools and approaches to maximize development efficiency.
8. Share your expertise and provide mentorship to junior developers, fostering a culture of growth and excellence.

Must-have Qualifications & Skills:
- A stellar 6-7 years of proven experience in Android development.
- Expertise in Kotlin, showcasing your mastery of this versatile language.
- Proficiency in Java, with a strong emphasis on transitioning from Java to Kotlin.
- Deep comprehension of the Android SDK, encompassing various - Android versions and adaptation to diverse screen sizes.
- Experience in seamlessly integrating with Google Cloud and Firebase for a seamless app experience.
- Familiarity with RESTful APIs, enabling Android applications to connect with backend services.
- A strong foundation in Android UI design principles, patterns, and best practices.

English Proficiency: B2 level
Employment Type: Full-time, Long-term
Timezone: CET

If you're ready to be a driving force in shaping the future of mobile applications, we encourage you to apply and be part of our innovative journey!

Apply Now and Let's Make Waves Together!

Vacancy from 20 September 2023
Poland

iOS Developer (Objective C)

Trinetix
 • from 2 years
 • Full-time, Distant work

We are looking for an iOS developer to be part of the Trinetix team.
You’ll be a part of our team that builds the customized audit system of client properties.

Our team consists of members (.NET, Front-End Devs, QAs) that work cooperatively in a professional environment that encourages proactivity, positive attitude, and collaboration.

Requirements:
-Proven commercial experience within iOS development of 3+ years, proficient with Objective-C, Swift, UIKit;
-Experience with iOS frameworks such as Core Data, Core Animation and SQL.;
-Knowledge of other web technologies and UI/UX standards, and an understanding of MVC development patterns;
-Proficient understanding of Git version control and GitFlow branching strategy;
-OOAD experience and the ability to translate product requirements into design specifications;
-Experience with integrating with other systems through web services, e.g. RESTful APIs;
-Experience with offline storage, threading, performance and memory tuning;
-Multi-threaded coding experience, along with both asynchronous and synchronous code;
-Debugging (Xcode preferred) and problem-solving skills.
-English - intermediate.

Responsibilities:
-Ability to write clean, well-factored UI code using industry best practices;
-Translation of complex functional and technical requirements into detailed architecture and design;
-Collaborate with a team to define, design, and ship new features
-Bug fixing.
-Writing unit and integration tests.

Про компанію Trinetix
Being a versatile team of professionals, we know the exact goal we achieve. Our solutions go beyond clients’ expectations by bringing innovation and high quality standards we treasure so much. Our experience is time-proven. We have been providing American and European customers with design and development needs for almost 5 years.
We are constantly hiring and building our dream team. Nowadays, Trinetix unites 700+ professionals of Ukrainian and foreign IT markets. We are about people. Valuable ideas and thoughts of each member are the material we build success with.
Trinetix is:
— Business for people: we create worthwhile projects
— Foreign clients: we do not depend on economic downturn and political instability
— Career development: we won’t let you stop
— Experience exchange with colleagues abroad: business trips to the USA
— We speak your language: we value your needs and offer fitness programs, medical insurance, English classes with native speakers, and other goodies
— The office is a feather in our hat: comfortable working conditions in stylish and hi tech space on the left bank (we will be back there after lockdown)
Join our team to see for yourself we mean what we say!

Vacancy from 19 September 2023
Poland

Senior DevOps Engineer

Yael Acceptic
 • from 2 years
 • Full-time, Distant work


Responsibilities:
- As one of the senior most technical minds in our Development Center, you will contribute to the development of best practices, standards, and methodologies that improve collaboration between development and operations teams;
- As a leader in DevOps often lead initiatives to automate processes, promote continuous improvement, and foster a culture of learning and experimentation. You may also share insights through presentations, articles, and workshops to inspire others in the industry;
- Integrate Azure services into the development process, such as Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Functions, and Azure App Service, to enable efficient application deployment and scaling;
- Design, implement, and maintain CI/CD pipelines for various applications, automating build test and deployment processes;
- Develop and manage infrastructure automation using tools such as Azure Resource Manager templates, Terraform, or Ansible to ensure consistent and repeatable infrastructure deployments;
- As DevOps Engineer you should consistently seek opportunities to expand knowledge and skills in the rapidly evolving DevOps landscape. Actively engage in continuous learning, staying up to date with the latest tools, methodologies, and best practices;
Short business trips to Romania may be required.

Requirements:
- 5-10 years of experience in a DevOps or related role;
- Expert-level proficiency with CI/CD tools like Jenkins, GitLab CI/CD, or similar;
- Strong scripting and programming skills in languages like Bash, Python, or Ruby;
- Extensive experience with cloud platforms such as AWS which is Primary, GCP, Azure will be an added advantage;
- In-depth knowledge of containerization and orchestration tools (Docker, Kubernetes);
- Proficiency in configuration management tools such as Ansible, Puppet, or Chef;
- Solid understanding of version control systems, particularly Git;
- Exceptional problem-solving abilities and excellent communication skills;
- Strong leadership qualities and the ability to collaborate with cross-functional teams;
- Relevant certifications (e.g., AWS Certified DevOps Engineer Professional, Certified Kubernetes Administrator) are highly desirable.

We offer:
Professional Development: free English courses, access to company’s library, free access to the corporate Udemy account, possibility to participate and share your knowledge as a speaker in our internal meetups, opportunity to work from anywhere (depends on the project).

Benefits: 100% paid vacation and sick leaves, access to psychological help, convenient office location, free accountant and lawyer services, opportunity to accumulate part of the own salary in the company in dollar terms, team building activities.

Vacancy from 12 September 2023
Poland

HR Business Partner

Trust-Sourcing
 • from 1 year
 • Distant work

We are a successful company with great ambitions. We operate in a very competitive market, so everyday we are looking for opportunities to be better, to be faster. Having a lot of ideas we are always very open to fresh ones.

We are looking for an Account Manager/HR Business Partner to manage one or more of our clients' accounts and will be the decision maker and focal point between (1) the clients, (2) employees, and (3) the management team of the Trust.

Responsibilities:
-Procedures management: Employee onboarding and releasing weekly and monthly procedures
-HR management (Employee retention): Employee's 1/1 conversations, handling crisis, employee evaluation process and salary rise, equipment control, events planning, employee benefit plan execution, presents, health insurance control, charity activity, employee visit abroad, host clients visiting Poland
-Recruit process management: collaborate with the recruiting team to find the best talents and meet deadlines

Requirements:
Ukrainian citizen living in Warsaw
-At least 1 year of experience in the related field (Account manager, HR manager, etc.)
-Good English speaking and writing skills (Upper-Intermediate and higher) are a must
-Good Polish speaking and writing skills (Upper-Intermediate and higher) are a must
-Good MS Office (Word, Excel, Outlook) knowledge
-Strong analytical and communication skills
-Attention to detail and problem-solving skills
-Organized, multitasking, responsibility, willingness to learn
-Being a pro-active, positive-minded team player
-High skills in business communication and business correspondence
-Advantage - Experience in managing 50+ employees at once (IT sphere)

Benefits:
-Dedicated leaders with open doors

-A collaborative environment where everybody is happy to help

-Free English lessons

-Medical Insurance

-Corporate events and entertainment

-Competitive Salary depending on experience and skills

-Comfortable and productive working environment

Vacancy from 7 September 2023
Poland

Lead Developer (Angular)

SimCorp Ukraine
 • from 5 years
 • Distant work

SimCorp develops, sells and delivers integrated software solutions to the financial sector. Our product, SimCorp Dimension, is one of the leading investment management systems in the world and is used by global financial institutions and fund managers. We are looking for an experienced full-stack C#.NET + Angular developer who will be working on development of our next generation Web, Cloud frameworks enabling migration of our existing desktop product into it. We invite you to join our journey to Cloud, moving the product from desktop to cutting edge Web technologies and developing it further in this way.

Successful candidate should meet the following minimal requirements:

Profound experience with Web applications development:
- Angular (later versions)
- Strong JavaScript knowledge
- Ngrx
- RxJS
- Understanding how the browser works ‘under the hood’
- CSS
- thorough understanding of object-oriented design;
- strong English (both oral and written).

Would be considered a plus:
- several years of development experience with C#.NET;
- experience in framework development;
- familiar with Microsoft Azure.
- experience in multithreading programming, Rx.Net;

Responsibilities:
- lead-level development of new technological stack and frameworks that will be used across whole product for migration into new 3-tier architecture and Web;
- play active role in the design and implementation of new technological frameworks;
- ensuring functional and non-functional requirements such as usability, technical documentation, security, and performance are considered as well as deployment, maintenance, and support of the solution;
- collaborating with the product owner to create and refine testable user stories and align on acceptance criteria. Driving backlog refinement as a team effort and constantly working in that direction;
- mentoring, coaching, and helping colleagues to secure the team’s commitments as well as quality, and product architecture.

Benefits
Attractive salary, bonus scheme, and pension are essential for any work agreement. However, in SimCorp, we believe we can offer more. Therefore, in addition to the traditional benefit scheme, we provide a great work & life balance and opportunities for professional development: there is never just only one route - we offer an individual approach to professional development to support the direction you want to take.

Next steps
Applying for a job at SimCorp can involve several stages. Whenever possible, we’ll try to shorten our standard process outlined below. However, depending on the specific requirements of the hiring team, an additional step or meeting may be required – we’ll keep you informed at every stage.

1. Initial call with Talent Acquisition Partner

2. Meeting with the Team Manager in-depth conversation about the role and your previous experience

3. Technical meeting with Team members

4. Feedback and final offer

Vacancy from 6 September 2023
Poland

Senior FullStack Developer (React,TypeScript and Python)

Apriorit
 • from 5 years
 • Full-time, Distant work

We are looking for an experienced Senior Fullstack Developer who would like to work in a cybersecurity project.

Project
The project specializes in keeping industrial and other physical devices secure. Clients all over the world use our platform to protect their software from cyber risks.

Responsibilities:

- Collaborate with product management and design teams to transform requirements and Figma mockups into visually appealing, interactive front-end interfaces.
- Develop high-quality, scalable, and reusable code to ensure efficient and seamless user experiences.
- Review code and provide valuable feedback to ensure code quality and maintain best practices.
- Work closely with backend developers and quality assurance teams to integrate and test front-end components effectively.
- Contribute to the enhancement of development processes and methodologies within the team.


Required Skills/Experience:

Front-End Requirements:

- 5+ years experience as a software engineer

- Proficiency in Frontend Engineering using React and TypeScript

- Strong knowledge of RESTful APIs and integrating front-end interfaces with back-end systems

- Proven track record as a Front-end Developer, with a focus on building complex web applications

Backend Requirements:

- 4+ years experience with Python (commercial use)

- Proficiency in web development with Flask and related frameworks

- Strong knowledge of SQL (Postgres preferred) and experience with ORM technologies like SqlAlchemy, DjangoORM, etc

- Git proficiency for version control

- Familiarity with Docker for containerization

Nice to have:

- Experience with clouds (AWS, Azure)

- Familiarity with Kubernetes

Perks & benefits:

- Remote work and flexible working hours

- Experienced international team

- Competitive salary reflecting your experience

- 20 paid work days of annual leave, plus sick leave

- Medical insurance or compensation for sports (after probation period has finished)

- Career development and professional growth

- Free corporate English lessons with a native speaker

- Powerful equipment provided (laptop and accessories)

- If you are interested in this position, please send us your detailed CV.

Apriorit – A Priority Choice!

Poland is Ukraine's closest neighbor, with whom it has the warmest relations. This is one of the reasons why Ukrainians prefer Poland to earn money abroad. One of the most popular requests of our fellow citizens regarding earnings in Poland is Warsaw. Since this is the capital, you can find the most vacancies here, in particular in the construction and service sector. On the other hand, working in Warsaw has its peculiarities and disadvantages.

Work in Warsaw for Ukrainians

According to statistics, the most frequent offers that can be found by the query “job Poland Warsaw” are:

 • Cook
 • Bricklayer
 • Plasterer
 • Baker
 • Nurse
 • Obstetrician
 • Doctor
 • Truck driver
 • Car Mechanic

You can also work in the service sector, in particular in the beauty industry or the hotel and restaurant sector.

On the other hand, skilled workers and startups will also have something to do, because work at Warsaw is also offered for Ukrainian IT specialists, bankers, and financiers. However, these vacancies make up only 5% of all offers for the “Work for Ukrainians Warsaw section". Also, according to statistics, most of the Ukrainian workers in Warsaw are men. However, this pattern can be traced in all regions of Poland.

How to Find a Job in Warsaw

Today it is much easier to find a job in another country, thanks to the Internet and search technologies. Of course, if you need a job in Warsaw urgently and you don't want to puzzle over the intricacies of the Polish labor market, contact agencies that help with employment.

Where to Look for a Job in Warsaw

On the other hand, due to Russian aggression, Ukrainian refugees have received more opportunities for legal and transparent employment. Therefore, if you are interested in working in Warsaw for those who have been in Poland for a long time, you can find many vacancies on special job search sites. Moreover, there are many vacancies specifically for Ukrainians, with minimal requirements for knowledge of the Polish language.

For most migrant workers, work Warsaw is attractive because it is the capital and there is more money to be earned here. The other side is high competition, high prices (in particular for housing), and other problems associated with life in the metropolis. But it is in the capital that it is easiest to find a part-time job for Ukrainian students studying at Polish universities.